Ons team:

Al vanaf 2000 doen de Brandwijk Bommelerwaard Runners mee aan de Roparun (tot 2008 onder de naam Roparunteam De Bommelerwaard). Ons team is opgericht mede dankzij de Lionsclub "Bommelerwaard”.
Dit jaar lopen we weer met 1 team mee en totaal bestaat onze groep uit ca 25 personen.
Door nauwe samenwerking, een sociaal gevoel en veel inspanning is het een gezellig en goed draaiend team.

Om de organisatie en coördinatie m.b.t. activiteiten Roparun in goede banen te leiden zijn er commissies  opgericht.
De belangrijkste functie van deze commissies is; dat zij er zorg voor dragen dat er voortgang en coördinatie is m.b.t. allerlei activiteiten.  Zij rapporteren aan het team tijdens teambesprekingen en beslissen inzake van situaties waarover vooraf geen besluit is genomen en/of probleemsituaties.

Wat een ieder zich goed moet realiseren is; dat wanneer je je aanmeldt als deelnemer aan de Roparun het uitgangspunt "het bij elkaar brengen van geld voor het goede doel" is.
Een serieuze, actieve inzet wordt dan ook verwacht.

Roparungedachte:

Dat is niet alleen belangrijk tijdens de Roparun, maar ook gedurende de voorbereidingen die het hele jaar in beslag nemen. Zo moeten er evenementen georganiseerd worden om meer geld bijeen te sprokkelen om zoveel mogelijk naar de Stichting over te kunnen maken, sponsors voor het team zoeken, route planning, materialen verzamelen ( fietsen, vervoer, proviant, enz.).

Iedereen persoonlijk neemt zijn verantwoordelijkheden en zorgt goed voorbereid te zijn om er een mooie en veilige Roparun van te maken.

Dit alles maakt de Roparun een fantastisch mooi evenement, en ook dit jaar zullen we weer aanwezig zijn en hopen we het financiële en sportieve resultaat van eerdere jaren te evenaren of te verbeteren.

Het team bestaat uit de volgende leden: Team Brandwijk Bommelerwaard Runners

Selectiecriteria:

                        Trainingsdeelname, bezoek wedstrijden.
                        Blessuregevoeligheid.
                        Actieve betrokkenheid Roparun; uitdragen/sponsoring/ploegactiviteiten.
                        Bereidheid om actief mee te gaan, als men niet als loper wordt geselecteerd.

De uiteindelijke ploegen worden begin april samengesteld.

 

Bommelerwaard Runners